Om aksjonen

Gi oss jula tilbake!

Initiativet til aksjonen ble tatt av forfatteren Birger Sivertsen i 2002. Han fikk voldsom oppmerksomhet. Folk ringte, sendte brev og e-poster fra hele landet med massiv støtte; de ville yte sitt og ba om en organisert aksjon. Framtiden i våre hender startet aksjonen den 30. september 2003, og avsluttet sitt engasjement i august 2007.

Kampanjen drives videre som informasjonssider, og gjerne i form av lokale aksjoner som enkeltpersoner og grupper ønsker å ta initiativ til.

Ønsker du informasjon om andre saker knyttet til forbruk og jul kan du gå til www.framtiden.no.

Presseklipp

Se noe av det som har vært skrevet om aksjonen.